Betonjerka Eurobeton

Tehnička opremljenost i raspoloživi kapaciteti garantuju sigurnu uslugu i visok kvalitet. Kapacitet proizvodnje betona je 120 m3 na sat.

Zastupljene su sve vrste betona. Beton se pravi sa svim potrebnim dodacima prema zahtevu naručioca, uz mogućnost odgođenog vezivanja za prevoz na veću udaljenost. Uz betonsku bazu uskoro će biti instalirana i laboratorija za kontrolu kvaliteta betona.

betonjerka novi pazar
 
betonjerka novi pazar
 
betonjerka novi pazar
 

Osnovne sirovine za proizvodnju betona:

 • Agregat - koristi se prani i separisani agregat sa naše separacije i to deklarisanih veličina frakcija: 0-4, 4-8, 8-16 i 16-31,5mm
 • Cement - koristi se Popovac 42.5 R.
 • Dodaci betonu - prema potrebi naručioca
 • Voda

Posebnu pažnju posvećujemo stalnoj kontroli kvaliteta betonske mase. Sva ispitivanja se vrše u laboratoriji Eurobetona 008. Redovno se vrši uzimanje uzoraka gotovog betona i njihovo ispitivanje u cilju konstantnog održanja i poboljšanja kvaliteta betona. Transport betona vršimo svojim mikserima kojima po potrebi asistira auto pumpa.

Klasičan i pumpani beton sa tri i četiri frakcije marke:

 • BETON MB 15
 • BETON MB 20
 • BETON MB 25
 • BETON MB 30
 • BETON MB 35
 • BETON MB 40
 • BETON MB 45